- 19.10 Generalforsamling

 DANTE  I  NORDJYLLAND

    Forening for  Italien-interesserede                    danteinordjylland@gmail.com


Ordinær generalforsamling


          Tid:  mandag 19.10.20 kl 19.00-1930

           Sted: Hasseris Kirke, Krypten. Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg

        

           Kun for medlemmer (medlemsskab for sæsonen 2019/20 gælder
           frem til den 1.11.20)


           Efter generalforsamlingen vil der kl 19  være et arrangement,                     hvor Luigi vil fortælle om,  hvordan situationen med corona og                   covid 19 i Italien var i begyndelsen af året og frem til nu.
          Samtidig vil han fortælle om, hvordan hans egen familie i Napoli                oplevede nedlukningen.
          Tilmelding gælder begge arrangementer.


          OBS. Vi overholder de gældende covid-19-regler; vi har håndsprit              ved indgangen. Ønsker du selv at bære mundbind, er du meget                velkommen. Vi sørger for god plads og løbende udluftning


Foreningen Dante i Nordjylland. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019-20Dagsorden ifølge Vedtægter.


Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer af foreningen for året 2019/2020.


Dagsorden


1. Valg af ordstyrer


2. Beretning om virksomheden i det forløbne år (ved formanden)


3. Godkendelse af revideret regnskab (ved kassereren)


4. Fastsættelse af kontingent for det følgende virkeår
   
Bestyrelsen foreslår halv kontingent for 2020/21.


5. Valg af bestyrelsesmedlemmer


  På valg 2020 er 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:


 • Kirsten Ahle Thomsen (modtager genvalg)

 • Carl Chr. Jense (modtager genvalg)

 • Birgitte Højris Sørensen (modtager genvalg)


6. Valg af revisor og suppleant.


             På valg 2020  for 2 år er:


 • Niels Ahlmann (modtager genvalg)

 • Svend Svensen   (modtager genvalg)


    

  7. Bestyrelsens plan for aktiviteter det følgende år (ved formanden)


  8. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamling (skal sendes til danteinordjylland@gmail.com)


  9. Eventuelt


  Tilmelding til: Generalforsamling og Covid 19  Dato: 19.10.20


  Husk at notere dato. Ved ønske om evt. senere framelding sendes en mail herom til danteinordjylland@gmail.com  Felter med * skal udfyldes
   
  Navn:*)      
   
  Email:*)      
   
  Antal
  personer:
     
     
  •   1
  •   2
  •   3
  •   4
  •   5

   
  Medlem:        
  •  Ja
  •  Nej
  •  Ikke alle

   

  Klik på: