12.09 Generalforsamling

 DANTE  I  NORDJYLLAND

    Forening for  Italien-interesserede                    danteinordjylland@gmail.com

Ordinær generalforsamling


Foreningen Dante i Nordjylland. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018-19


Efter generalforsamling er der et arrangement kl 19.30:
Henning Galmar: Det moderne RomTid:  torsdag den 12.09.2019  kl 19.00 - 19.30

Sted:  Hasseris Kirke, Krypten. Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg


Dagsorden ifølge Vedtægter.


Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer af foreningen for året 2018/19.


Dagsorden


1. Valg af ordstyrer


2. Beretning om virksomheden i det forløbne år (ved formanden)


3. Godkendelse af revideret regnskab (ved kassereren)


4. Fastsættelse af kontingent for det følgende virkeår (ved kassereren)

Der  er fremsat 3 forslag
 A. ingen ændring.  Enkelt medlemskab: kr 200  - par kr 300

 B. Enkelt medlemskab uændret. Medlemstypen par bortfalder,       fremover:  2 enkelt medlemskaber

 C. Enkelt medlemskab kr 250. Par kr 400


5. Valg af bestyrelsesmedlemmer


På valg 2019 er 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:


  • Gert  Schwamer   (modtager genvalg)
  • Jesper Ellekilde  (modtager genvalg)6. Valg af revisor og suppleant.


Allerede valgt for 2018/19 og 2019/20


7. Bestyrelsens plan for aktiviteter det følgende år (ved formanden)


8. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamling (skal sendes til danteinordjylland@gmail.com)


9. EventueltTilmelding på formularen nedenfor.  Tilmeldingen gælder både Generalforsamling og det følgende foredrag: Det moderne Rom.
Medlemmer kan fremmøde til Generalforsamling uden tilmelding.
Referat af generalforsamling 2018/19


Tid:  torsdag den 12.09.2019  kl 19.00 - 19.30


Sted:  Hasseris Kirke, Krypten. Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg


Tilstede 20 medlemmer


Dagsorden ifølge Vedtægter.


Dagsorden


1. Valg af ordstyrer


Jesper E. valgt som ordstyrer og referent. JE er også medlem af bestyrelsen men ingen i forsamlingen havde indvendinger mod valget eller anden kandidat


2. Beretning om virksomheden i det forløbne år (ved formanden)


Afholdte azrrangementer gennemgået og et aflyst arrangement diskuteret. Beretning godkendt.


3. Godkendelse af revideret regnskab (ved kassereren)


Regnskabet blev godkendt.


4. Fastsættelse af kontingent for det følgende virkeår (ved kassereren)


Der  er fremsat 3 forslag
 A. ingen ændring.  Enkelt medlemskab: kr 200  - par kr 300


 B. Enkelt medlemskab uændret. Medlemstypen par bortfalder,       fremover:  2 enkelt medlemskaber


 C. Enkelt medlemskab kr 250. Par kr 400


Forslag C blev vedtaget af de fremmødte  uden modargumenter eller afstemning.


5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  • Gert Schwamer
  • Jesper Ellekilde 

    blev genvalgt for 2 år uden andre kandidater


6. Valg af revisor og suppleant.


Niels Ahlmann  og Svend Svendsen allerede valgt  2018/19 og 2019/20


7. Bestyrelsens plan for aktiviteter det følgende år (ved formanden)


Allerede annoncerede aktiviteter og pt planlagte  aktiviteter blev gennemgået


8. Behandling af indkomne forslag.

Ingen forslag modtaget.9. Eventuelt

Ikke noget/Referent: Jesper  Ellekilde


Læs  om aftenens vin på siden:   Dantevinen - Aftenens vinVia l’Inverno Rosso Poggio a Rofani

IGT Toscana Rosso