27.09 Generalforsamling

 DANTE  I  NORDJYLLAND

    Forening for  Italien-interesserede                    danteinordjylland@gmail.com

Ordinær generalforsamling


Foreningen Dante i Nordjylland. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2017/18.

Efter generalforsamling er der et arrangement kl 19.30:

Gert  Schwaner: ”Christian den 1.s rejse til Italien”Tid:  torsdag den 27.09.2018  kl 19.00 - 19.30

Sted:  Nørresundby Gymnasium.  Studievej 14, 9400  Nørresundby

Dagsorden ifølge Vedtægter.


Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer af foreningen for året 2017/18.


Dagsorden


1. Valg af ordstyrer


2. Beretning om virksomheden i det forløbne år (ved formanden)


3. Godkendelse af revideret regnskab (ved kassereren)


4. Fastsættelse af kontingent for det følgende virkeår (ved kassereren)


=> Bestyrelsen indstiller uændret kontingent.


5. Valg af bestyrelsesmedlemmer


På valg 2018 er 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:


  • Kirsten Ahle Thomsen   (modtager genvalg)
  • Carl Chr. Jensen   (modtager genvalg)
  • Birgitte  Højris Sørensen   (modtager genvalg)


6. Valg af revisor og suppleant.


På valg for 2 år:


  • Niels Ahlmann  (modtager genvalg)
  • Svend Svendsen (modtager genvalg)


7. Bestyrelsens plan for aktiviteter det følgende år (ved formanden)


8. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamling.


9. EventueltTilmelding på formularen nedenfor.  Tilmeldingen gælder både Generalforsamlingen og Christian den 1.s rejse
Referat af generalforsamling


Tid:  torsdag den 27.09.2018  kl 19.00 - 19.30

Sted:  Nørresundby Gymnasium.  Studievej 14, 9400  Nørresundby

Dagsorden ifølge Vedtægter.


Fremmødt: 23.


Dagsorden


1. Valg af ordstyrer


Jesper valgt som ordstyrer og referant


2. Beretning om virksomheden i det forløbne år (ved formanden)


Arrangementer for 2017/18 gennemgået som de fremgår af hjemmesiden (pkt. arkiv). Beretning godkendt. Der blev udtalt ros til udbuddet af arrangementer


3. Godkendelse af revideret regnskab (ved kassereren)


Mål for året opfyldt: fortsat at have en reserve omkring 10.000 (driften af et år) og samle overskud til at gennemføre et dyrere arrangement (f.eks. et musikarrangement) i 2018/19..

Regnskab godkendt. Der må fremover regnes ved højere udgifter til administration (gebyrer til bank og hjemmeside)


4. Fastsættelse af kontingent for det følgende virkeår (ved kassereren)


Kontingent uændret:  300 kr for par, 200 kr for enkelt-medlemsskab, 100 kr. for studerende


5. Valg af bestyrelsesmedlemmer


Valgt for 2 år:


  • Kirsten Ahle Thomsen
  • Carl Chr. Jensen 
  • Birgitte  Højris Sørensen   


6. Valg af revisor og suppleant.


Valgt for 2 år:


  • Niels Ahlmann 
  • Svend Svendsen


7. Bestyrelsens plan for aktiviteter det følgende år (ved formanden)


Gennemgået som planen fremgår af hjemmesiden


8. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamling.


Ingen forslag modtaget til dagsordenen


9. Eventuelt


Forslag om, at arrangementer indledes med en præsentationsrunde.


Forslag om at tage kontakt til italiensk-hold og -lærer på Aalborghus Gymnasium.


Formand redegjorde for lokaleproblemer. Vi kan ikke altid benytte FOF-lokaler. Vi siger tak til Nørresundby Gymnasium for at give os husly.


Kasserer/Webmaster meddelte, at vi mangler at opfylde Datatilsynets krav (EU krav) om databeskyttelse.


Forslag og opgaver overgives til bestyrelsen./Jesper