24.10 De første kristne

 DANTE  I  NORDJYLLAND

    Forening for  Italien-interesserede                    danteinordjylland@gmail.com

De første kristne i Rom

Ved: Torben Hangaard


Tid:    Onsdag den 24.10.2018  kl 19.30

Sted:  FOFs foredragssal, Kjellerupsgade 16, 9000 Aalborg


Medlemmer:  gratis adgang.

Ikke-medlemmer:  kr 50-

Vi bevæger os tilbage i oldtidens Rom og ser på samfundets standard og de muligheder, der gives en ny religion som kristendommen. Den romerske hverdag beskrives med de mange forhold, der var yderst aparte i forhold til vore dage og gav grobund for en ny måde at tænke på. Anderledes tænkende har altid mødt modstand. Således også i Romerriget, så forfølgelser og voldsomme overgreb på både enkeltpersoner og grupper af mennesker, der tænkte anderledes var hverdag. Vi vil møde kejsere på godt og mest ondt og træffe apostle, der lider frygtelige pinsler under deres martyrium. Foredraget bevæger sig i grænselandet mellem dokumenteret historie (det er der meget af) og en fantastisk samling af legender.Mine indtryk. 1

Vi var knap 30 personer der var mødt op for at høre Torben Hangaard fortælle om “De første kristne i Rom.” - Torben Hangaard har før været foredragsholder i vores forening og han har helt klart sin egen spidsfindige og underfundige måde at servere sin viden på.

Han indledte sit foredrag med at gøre klart for os at i renæssancen (perioden fra det 14. til det 17. århundrede  - den betragtes som broen mellem middelalderen og moderne tid  og at han er renæssancehistoriker )  begyndte man at interessere sig for sin

identitet og for at kunne forstå denne måtte man se tilbage på oldtiden og spec. oldtidens Rom. Torben fortalte om Jesus men hvem var jesus egentlig?   Jesus var ikke - som Torben påpegede - “født af en fattig jomfru der sad i løn” som skrevet i en dansk julesalme - nej hans forældre Maria og Josef var begge ud af rige slægter. Men dette har ingen betydning for evangeliet og for Jesu virke.

Jesus blev født i Palæstina. Det var på den tid skik og brug at to der skulle giftes boede under samme tag et år forinden uden at have seksuel samkvem. Og rige blev gift med rige. Men men så får Maria i den periode besøg af Ærkeenglen Gabriel og ja hun skal så føde Jesus! Maria var da 14 år.

Vi ved faktisk ikke ret meget om Jesus. Vi kender ikke hans nøjagtige fødselsdato. Men da han kunne samle 12 disciple om sig - og disse skulle have kost og klæder - må han have været velstående. En stærk parallel til tempelridderne!

Der foreligger dokumentation for at Jesus som historisk person har levet. At han som 30årig begynder at prædike i Palæstina og at dette giver uro i området.

Palæstina var besat af romerne og Romerriget var et kejserrige. Kejseren Tiberius måtte have at vide hvem denne mand var der gav årsag til uro i området.

Han sendte en kvinde ved navn Veronika ud for at finde ud af dette. Og hun kom til området samtidig med at Jesus skulle korsfæstes.

Torben fortalte her at Jesus talte en hebræisk dialekt nemlig aramæisk og at overklassen i Romerriget talte græsk så der må altså have været en tolk tilstede iht. “rettergangen mod Jesus for at han kunne forstå dommen.”  “Pint under Pontius  Pilatus.” Sidstnævnte talte således græsk.

Da Jesus “går Via Dolorosa” lægger Veronika sin svededug over Jesu ansigt for at tørre sveden af dette og således bliver Jesu ansigtstræk overført til svededugen. Venonikas svededug er nu efter sigende et relikvie der ejes af Vatikanet.

Jesus korsfæstes og genopstår og hans disciple skal gå ud og forkynde evangeliet.


Simon Peter og Paulus drager iht. dette til Roma.

Roma var byen og Romerriget/-staten var et kæmpeområde.

Roma var dengang en by på størrelse med Fyn havde ca. 3 mill. indbyggere og bestod ex. af mange højhuse - man var nødt til at bygge opad for at få bolig til indbyggerne - der var ikke meget mere end godt en spisebordplades afstand mellem mange af husene -  byen var beskidt og fattig.

Der opstår en kristen menighed i Roma. Måske på en ca. 5000 medlemmer. Disciplene henvendte sig især til to grupper nemlig de dårligst stillede slaver og rige adelskvinder. Sidstnævnte da de ved giftermål i medgift fik et hus og ved evt. skilsmisse kunne de beholde huset og så var der rum til at kunne samle folk. En såkaldt huskirke! De kristne kunne ikke ex. synge da dette kunne høres men man talte og spiste sammen. Roma var et mandsbestemt samfund og giftermål blev i reglen indgået af politiske årsager i de højere kredse. At være slave var ikke entydigt udover at man var ejet af nogen.

Simon Peter blev korsfæstet. Da han ikke ønskede at dø på samme måde som Jesus “var romerne så hensynsfulde” at de vendte korset om så Simon Peter ikke - skal vi sige helt og aldeles - døde på samme måde som Jesus! Ikke romerske statsborgere blev korsfæstet. Paulus blev halshugget - han var romersk statsborger.

Romerriget var som nævnt et kejserrige men havde været et kongerige og en republik.

Der var religionsfrihed men men man skulle - også - tilbede kejseren - det var “Et Must” iht. ikke at “lide døden.”  Dog var romerne bange for at een mand fik for meget magt af egen magt - det havde de ex. oplevet med Julius  Cæsar der var selvgjort diktator og derfor blev myrdet.

Og da de kristne ikke ville tilbede kejseren for de havde kun een Gud ja så måtte de lide døden. Dette foregik på mange udspekulerede /raffinerede og grufulde måder.

Ex. “kastet for vilde dyr” - “tortureret  ihjel” - især den måde hvorpå Torben beskrev at de kristne blev brugt som så at sige “levende lys” vakte en del galgenhumor i salen.


Romerne var dygtige teknikere hvilket ex. deres måde at bygge byer på beviste og gav sig ikke så meget af med kulturelle gøremål. Da Konstantin den Store i år 312 bliver romersk enehersker vendes der noget om på dette. Han kom østfra hvor der var mere focus på kulturelle dyder. Han forbyder forfølgelse af de kristne og kristendommen bliver legaliseret.


Vores foredragsholder er eminent til at drage paralleller og alligevel holde tingene adskilt og dette - serveret med sin egen - som nævnt i indledningen - spidsfindige og underfundige måde gjorde.


Foredraget aldeles levende og spændende - man fornemmede virkelig Historiens Vingesus!


/Birgitte.

Mine indtryk. 2


En veloplagt forsamling på ca. 30 personer tog imod foredragsholderen og forfatteren Torben Hangaard ( TH ) fra Odense, der skulle fortælle om De første kristne i Rom. TH er Renaissancehistoriker med speciale i Borgia’erne, men da Renaissancen var en slags genopdagelse/genfødsel af oldtiden, så var dette tilbageblik til Roms 1. århundrede e.C. en kærkommen lejlighed til at lave en syntese af den seneste forskning og de mere velkendte legender.

Ingen kristne uden Jesus! - så først tog TH os med til Palæstina for at møde jomfru Maria, der var barn af storbonden Joakim og hans kone Anna. Hun blev opfostret i templet i Jerusalem, og da hun blev kønsmoden fandt præsterne en mand, Josef, til hende. Han var velhavende og en del ældre, da han var enkemand.

Efter jødisk skik skulle de bo sammen et år, inden at ægteskabet måtte fuldbyrdes, men da Josef kom hjem efter en forretningsrejse, havde Helligånden været på besøg, og Maria var blevet gravid som 14-årig. Men Jesus var altså ikke ud af en fattig familie, så det gav en vis debat om legendens og salmernes: ”En fattig jomfru sad i løn.”


Vores viden om Jesus har store lakuner. Fra 0-2 år er han flygtningebarn. Som 12 årig dukker han op som en opvakt knægt i templet, og som 30 årig begynder han at prædike. Han må sandsynligvis have haft visse pekuniære midler for at opretholde livet for sig og sine disciple. Vores viden om Jesu eksistens hidrører ikke kun fra de hellige skrifter, men

Efter Jesus korsfæstelse spredtes disciplene i frygt, men samledes 50 dage efter og opdelte den kendte verden i missionsmarker, hvilket bragte Simon Peter til Rom i år 48. Senere, i år 61,  kom Paulus til Rom, efter at han var blevet arresteret i Jerusalem . Rom var på det tidspunkt verdens største og tættest befolkede by, en sand metropol, med 2.5 – 3 mill. Indbyggere bosat i 7 etages høje lejekaserne langs bugtede, snævre gyder.

understøttes af romerske dokumenter af såvel militær som merkantil proveniens.


Som et andet bevis fremførte TH Veronikas svededug. Veronika var blevet sendt til Palæstina af kejser Tiberius for at checke ham Jesus, og hun ankom i den Påskeperiode, hvor han blev korsfæstet. På Via Dolorosa rakte hun Jesus sit halstørklæde, og hans svedige ansigt blev printet på stoffet. Som TH ganske rigtigt understregede, så kan man jo vælge at tro på historien eller ej – det ER et trospørgsmål. ( Således påstår andre, at klenodiet er fra Renaissancen, og at Veronika er en fiktiv person. Navnet står for Vero Ikonika: Det sande billede ).


Der var ikke plads til meget privatliv selv i de mest private stunder!


Rom var en vigtig missionsmark for kristendommen og fandt især grobund blandt kvinderne, især de mere velstillede, og slaverne. Godt nok var der religionsfrihed i Romerriget, men alle skulle anerkende Kejserens gudestatus, bortset fra jøderne, og det kunne de kristne jo ikke jvf. Det første Bud, så gudstjenester måtte holdes i al hemmelighed og diskretion.

Problemet løste sig ved, at adelskvinder som medgift bl.a. fik et hus som særeje, og her mødtes de første kristne menigheder. En række nuværende kirker ligger ovenpå sådanne ”Huskirker”, f.eks. San Clemente, og kirkerne Santa Maria og Santa Cecilia begge in Trastevere.

Kristendommen er jo en missionerende religion, så efterhånden som antallet af kristne i Rom steg, så voksede deres selvbevidsthed , og rethaveriskhed, også. I forargelse over den megen usædelighed i byen besluttede en gruppe kristne at lave et attentat mod Circus Maximus, i hvis sidegange mange prostituerede havde en blomstrende forretning. År 64 satte de ild i hjørnet af Circus, men en kraftig vind fik ilden til at brede sig ud i beboelseshusene, som var af træ, og 2/3 af byen brændte ned.

Kejser Nero iværksatte en klapjagt på de kristne, og de prominente missionærer Peter og Paulus endte i det Mamertinske fængsel ved Forum Romanum. Begge blev henrettet i år 67.

Peter blev korsfæstet, efter eget ønske, med hovedet nedad af respekt for Jesus Kristus, og over hans gravplads opførtes år 312 den 1. Peterskirke af kejser Constantin efter at Gud havde givet ham sejren ved Ponte Milvio

Paulus var romersk statsborger og skulle derfor halshugges, hvilket skete på et sted i det nuværende EUR. Hans grav blev i 2006 stedfæstet i Basilika S.Paolo fuori le Mura.

Foredraget var ikke ledsaget af billeder, men Torben Hangaard mestrede virtuøst sit stof og orkestrerede flot sit foredrag med alle det levende ords virkemidler.

I pausen blev der introduceret en nyhed, idet det obligatoriske glas vin er blevet kraftigt opgraderet.


/Gert SchwanerLæs om aftenens vin på siden:  Dantevinen - Aftenens vin


Villa Sant’Anna

2015 Chianti Colli Senesi