-17.09 Generalforsamlling

 DANTE  I  NORDJYLLAND

    Forening for  Italien-interesserede                    danteinordjylland@gmail.com

Generalforsamling  2014.


Dante i Nordjyllands generalforsamling onsdag den 17. september kl. 18.30 i foredragssalen på FOF i Aalborg.


Dagsorden:


1. Valg af mødeleder 


2. Vedtagelse af foreningens foreslåede vedtægter. Det reviderede vedtægtsforslag vil blive fremsendt til medlemmerne  før generalforsamlingen.  Generalforsamlingen vil derefter fortsætte på grundlag af de besluttede vedtægter.


3. Formandens beretning for 2013/14


4. Revideret Regnskab for 2013/14


5. Fastsættelse af Kontingent for 2014/15


6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer


7. Valg af revisor og suppleant   


8. Aktivitetsplan for efteråret 2014 og foråret 2015


9. Foreningens nye hjemmeside


10. Lån af film og bøger hos hinanden


11.Evt.


Til generalforsamlingen vil Dante i Nordjylland være vært med italiensk pizza og vin.  Det er derfor nødvendigt at tilmelde sig. Udfyld formularen nedenfor eller send en mail til danteinordjylland@gamil.com 


Referat


Generalforsamling Dante i Nordjylland.


Vi starter med pizza fra Sticchis.

1. Dirigent, Luigi

2. Vedtægter: Vedtægterne blev gennemgået og som nyt blev det besluttet at  medlemskabet varer fra 1/10 til 30/9, så generalforsamlingen fremover bliver afholdt sidst i medlemsperioden.

Der blev også i vedtægterne foreslået et nyt punkt til generalforsamlingen: Eventuelt.

Disse to ændringer blev godkendte.

3. Formandens beretning: Der var et aflyst arrangement som var en koncert en lørdag aften og der er enighed om at lørdag aften ikke er et godt tidspunkt for et arrangement.

4. Regnskabet: Jesper gennemgår regnskabet og vi har et overskud på 9023kr.

5. Kontingentet forbliver uændret.

6. På valg er Kirsten, Lasse og Luigi og alle blev genvalgte uden modkandidater.

7. Revisor: som revisor blev valgt Niels Ahlmann og som revisorsuppleant Svend Svendsen.

8. Luigi gennemgår programmet for efteråret 2014, som snart sendes ud til medlemmerne.

9. Jesper viser den nye hjemmeside, som hedder: danteinordjylland.dk

10. Jesper fortæller kort om foreningens vision med en model til hvordan vi kan låne bøger og film af hinanden.


Efter foredraget var der et spændende foredrag om italiensk fodbold: Altom-italienskfodbold.dk


referent: Kirsten