-18.03 Giotto

 DANTE  I  NORDJYLLAND

    Forening for  Italien-interesserede                    danteinordjylland@gmail.com

Cand.mag. Henning Galmar holder foredrag om "Giotto – den store fornyer i europæisk kunst"


Dante i Nordjylland

Tid: Onsdag  den 18.03.2015  kl 19.30

Sted:  FOFs foredragssal, Kjellerupsgade 16, 9000 Aalborg


Medlemmer:gratis adgang.

Ikke-medlemmer kr 50-
De fleste forbinder sikkert Giotto med Assisi, hvor man finder hans billedcyklus om Den hellige Frans. Nogle er måske også klar over, at der findes spændende Giottobilleder i Firenze. Faktisk findes hans hovedværk dog i Padova i det såkaldte Arenakapel eller Cappella degli Scrovegni, og det fremstår nu efter mange års restaureringsarbejde i fremragende stand.


Foredraget vil koncentrere sig om dette hans hovedværk, men vil også komme ind på andre af hans værker, og vi skal studere, hvordan hans teknik og komposition afviger radikalt fra den byzantinske kunst, som havde været dominerende i næsten 1000 år.


Nyere forskning har interesseret sig for, i hvor høj grad det er Giotto, der har ansvaret for, at kunsten helt ændrer karakter, eller om der kan være tale om inspiration fra det samtidige nybrud i kunsten, der kan spores længere mod øst i f. eks. Chorakirken i Konstantinopel.  Også denne diskussion vil blive behandlet.
Mine indtryk


Hvis man vil besøge Scrovegni kapellet i Padua skal man bestille billetter i god tid, vente længe, og når man endelig kan komme til, skal man som turist først ind i et sluserum og affugtes og udtørres lidt, før man får adgang til det 21 gange 8 meter store rum, der er overvældet med Giottos værker overalt på væggene under en hvælvet stjernehimmel 12 meter oppe, der i middelaldermenneskets perspektiv fortæller os, at jordelivet kun er en forberedelse til dommedag - der meget passende er vist på gavlvæggen over udgangen.

 

Det var en af de mange saglige sideoplysninger, vi fik i Henning Galmars foredrag. Sammen med en gennemgang af den murermæssige

klargøring og det kemiske reaktionsmønster i selve fresco-teknikken, der jo har medført, at murer og maler på forhånd har måttet aftale, hvor meget der skulle laves den dag, så der fortsat kunne males vådt i vådt. Og at den blå farve som kontrast skal males tørt - 'al secco' - og at den var baseret på revet lapis lazuli importeret fra Afghanistan til en pris dengang, der kan sammenlignes med prisen på  et vist hvidt pulver - sammestedsfra nuomdage.


Hovedtemaet i foredraget var en billedanalyse, der med udgangspunkt i enkelte udvalgte billedfelter viste, hvordan der med Giotto kan ses en ændring i stil og indhold, der fører os frem til renæssancen.

Til sammenligning blev der vist flere tilsvarende bibelske motiver malet af andre  i byzantisk stil - f.eks. Lazarus' genopvækkelse.


Hvor den byzantiske stil viser stive kroppe og få udvalgte elementer, der skal opfattes som symboler og koder på en historie, som beskueren på forhånd skal være hjemme i, maler Giotto i stedet tingene, som de må have set ud. Beskueren skal have syn for sagn i form af interagerende centrale figurer og en rigdom af medvirkende bipersoner og sidehandlinger.

Der er en sanselighed i form af folk der holder sig for næsen, skræmte børn der gemmer sig, logrende hunde og ansigtsudtryk med følelser og holdninger. Og der vækkes en nysgerrighed hos beskueren, når personer vises med ryggen til - der må jo foregå et eller andet spændende omme bagved, som er værd at se på.

Det var en veloplagt og meget vidende Henning Galmar, der gav os en aften, som giver lyst til næste gang til at lægge turen forbi Padua. Men husk at bestille billetter i forvejen. - Fresco-billederne blev i øvrigt indviet til Maria Bebudelsesdag i 1305, og de gennemgik sammen med selve bygningen en total restaurering 2002. Og siden da har man vogtet over luftfugtigheden i kapellet!


/Jesper E.


Aftenen startede med de sædvanelige tekniske problemer. Men det havde alle 18 deltagere helt glemt,  lang tid før vi nåede frem til pausen og et godt glas rødvin.


Se billeder fra Scrovegni  kapellet her