-20.09 Romerriget

 DANTE  I  NORDJYLLAND

    Forening for  Italien-interesserede                    danteinordjylland@gmail.com

Romerriget – Imperiet der ikke vil dø


Ved: Lektor, cand.mag. Lars Teisner Nielsen, Hjørring Gymnasium og HF-kursus:

Tid: Onsdag  den 20.09.2017  kl 19.30

Sted:  FOFs foredragssal, Kjellerupsgade 16, 9000 Aalborg


Medlemmer:  gratis adgang.

Ikke-medlemmer:  kr 50-


I Europas historie fremstår Romerriget som det ultimative imperium. I eftertiden har det fascineret og er søgt efterlignet. ”Romerske” arvtagere og herskere fortæller historien om imperiet, der ikke vil dø.

Mine indtryk


Vi var 22 til Lars Teisners foredrag om imperiet, der ikke ville dø. Det var et foredrag med uhyre mange detaljer, men det blev afleveret veloplagt og med mange illustrationer.


Og det kan stadig undre en, hvordan en lille by-stat på den italienske støvle-halvø i kraft af en gennemført organisation - som f.eks. en professionel og standardiseret hær, magtfordelingsprincipper i staten, loyalitetsindstilling hos borgerne, samt love, handel og søfart - kunne vokse sig til et imperium, der omfattede alle lande omkring  Middelhavet og videre langt mod nord, mod syd og mod øst.

Første illustration hed karakteristisk nok: Eidora Romani Terminus Imperii = floden Ejderen, det romerske riges grænse.


Og videre fulgte vi udviklingen, hvordan romerriget blev til 2 riger - hvor den største magt og organisationskraften flyttede til den østlige del - for sidenhen at bukke under i presset fra folkevandringer i vest og arabiske folkeslag og Osmanner-riget i øst. Og hvordan nye imperier i  middelalder og nutid forsøgte sig som arvtager af al denne magt helt frem til begreber og ord, som stadig optræder og lever i nutidens forfatninger og symboler: senat, Capitol hill, fasces-symbolet, Rom-traktat osv.


Undervejs op til de afsluttende billeder med nye folkevandringer på vores egne motorveje og tendenser og politikere, som gerne vil opløse vores nuværende professionelle og standardiserede EU-imperium i selvrådende nationalstater, blev der sagt meget og vist mange illustrationer til eftertanke:


  • at imperier altid vil være multietniske og multinationale
  • at loyalitetsindstillingen hos den enkelte romer var: familien så byen så imperiet (det minder om catalanernes indstilling med  EU frem for Spanien/red.)
  • at når den verdslige og den åndelig magt lægges sammen, opstår der magtfulde herskere, despoter og tyranner
  • at i kampene mellem Europa og osmannere blev der også foreslået at lægge islam og kristendom sammen til en endnu mere magtfuld åndelig base
  • at udfaldet af et slag ved Wien i 1683 måske var det punkt, som dengang stoppede europa i at blive osmannisk og dermed underlagt islam
  • at Gregor den 7. med sit Dictatus papae indførte som tese 22, at paven og kirken er ufejlbarlig (hvor praktisk !/red)
  • at i 212  fik alle fribårne borgere i Romerriget romersk statsborgerskab.
  • at (egen tilføjelse/red) Kennedy i Ich-bin-ein-Berliner talen forinden sagde: "Two thousand years ago, the proudest boast was 'civis Romanus sum'." (jeg er en romersk statsborger)

/Jesper E