-30.09 Generalforsamling

 DANTE  I  NORDJYLLAND

    Forening for  Italien-interesserede                    danteinordjylland@gmail.com

Ordinær generalforsamling


Foreningen Dante i Nordjylland. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015.


Tid:  onsdag den 30.9 kl 19.00


Sted: FOF, Kjellerupsgade 16, 9000 Aalborg


Dagsorden: Se nedenfor


Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer af foreningen for året 2014/15.


Dagsorden


Dagsorden ifølge vedtægterne:


1. Valg af ordstyrer


2. Beretning om virksomheden i det forløbne år (ved formanden)


3. Godkendelse af revideret regnskab (ved kassereren)


4. Fastsættelse af kontingent for det følgende virkeår (ved kassereren)


5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer


På valg 2015 er 2 bestyrelsesmedlemmer:  Jesper  (modtager genvalg) -  Erik (modtager ikke genvalg )


6. Bestyrelsens plan for aktiviteter det følgende år (ved formanden)


7. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamling.


8. Eventuelt
Referat


Vi startede generalforsamlingen med pizza fra Sticchi´s.


Valg af ordstyre:. Luigi.


Beretning:

Luigi fortæller om sidste års program. Vi prøver altid at lave et varieret program med foredrag på både dansk og italiensk, sport, kultur og litteratur, italiensk mad og ikke mindst napolitansk tombola.


Regnskab v/Jesper:.

For første gang er der underskud, men kun med 661kr. Nuværende formue 8411kr.


Fastsættelse af kontingent v/Jesper:

Uændret kontingent, men generalforsamlingen godkender at der kun betales halv kontingent hvis man indmelder sig efter det første halve kontingentår.


Valg af bestyrelsesmedlem:

Gert Schwaner valgt. Jesper genvalgt..


Efterårets program :

Det kan ses på hjemmesiden.


Indkomne forslag til bestyrelsen til udarbejdelse af forårsprogram:


  • Henning Galmar vil gerne holde et foredrag om Dante Aligheri, som har 750 års jubilæum
  • Bernhard Hagen med emnet Klosterlivet i Italien.
  • Bjørn Thomassen med emnet Det moderne liv i Rom.
  • Gisella Paccoi, som kan tale et let forståeligt italiensk og udgiver nyhedsbrevet Raconta.


/Kirsten Ahle