-10.02 Hvad skal vi med Dante

 DANTE  I  NORDJYLLAND

    Forening for  Italien-interesserede                    danteinordjylland@gmail.com


Hvad skal vi med Dante Alighieri

v. Henning Galmar


Tid: Onsdag den 10.02.2016 kl 19.30             

Sted: FOF, Foredragssalen, Kjellerupsgade  16, 9000 Aalborg   

Medlemmer gratis adgang - ikke medlemmer kr 50


Dante Alighieri blev født år 1265 og har altså lige haft 750 års fødselsdag. Men hvad skal vi egentlig med Dante og hans Divina Commedia  her 3/4 årtusinde senere ?  Cand.mag. Henning Galmar prøver at give os et svar.

Mine indtryk


Hvad kan man sige om Dante Alighieri og Henning Galmar ? De har begge gennem hele livet interesseret sig for humanistiske værdier og viet deres liv til undervisning i kultur og dannelse. Men her hører sammenligningen vist også op.


Mens Dante revolutionerede sin tids  sprog og skabte grundlaget for moderne italiensk som det tales og skrives i Italien idag, har Henning viet sit liv til undervisning i gymnasiet hvor han uden tvivl har begejstret mangt et ungt sind med sin store personligt engagerede viden om klassisk kultur. Forskellen er desuden at Dante måtte betale sin orginalitet med en trist landflygtighed i Ravenna, mens Henning stadig nyder sit publikums bevågenhed med sin begejstring udi fortællekunsten – og kan nyde sit otium i fredelige vante omgivelser i Fjerritslev.


Det var en stor fornøjelse at høre Henning tale om Dante som han – næsten – altid har været fascineret af. Det var synligt at interessen for denne tænker og kunster var oprigtig og hans billedeksempler var velvalgte og fint forklaret. De personlige kommentarer, som nok ikke alle ville kunne findes i en lærebog, var med til at give foredraget dette ekstra strøg af personlighed og indlevelsesevne når den er bedst. For at citere den nyligt afdøde Umberto Eco : det er vigtigt at gøre lærdom til noget underholdende, samtidigt med at det bygger på et hæderligt og sagligt grundlag. Der skal være plads til det subjektive.


Dette formåede Henning at gøre i sit foredrag og derfor blev det uden tvivl en fin aften for alle tilstedeværende.


/Lasse