Indmeldelse

 DANTE  I  NORDJYLLAND

    Forening for  Italien-interesserede                    danteinordjylland@gmail.com

Regler for databeskyttelse for Foreningen Dante i Nordjylland:


Foreningen

  • opbevarer kun stamdata, som medlemmet selv har udfyldt på indmeldelses- og ændringsformularer, samt data om betaling af kontingent og tilmeldinger til arrangementer
  • opbevarer i foreningens regi kun data i 2 år  efter at medlemmet har givet sit tilsagn om opbevaring og anvendelse
  • anvender kun data i forbindelse med foreningens formål og videregiver ikke stamdata
  • offentliggører ikke medlemslister og foretager kun udsendelse af masse-mails som blind copy

Indmeldelse af nyt medlem


Medlemskab går fra 1. oktober til 30. september det efterfølgende år.


Det årlige kontingent er 250 kr. for enkeltpersoner, 400 kr. for par og 150 kr. for studerende. *)


*) I sæsonen 2020-21 er kontingent sat til halv takst, altså 
125 kr. for enkeltpersoner, 200 kr. for par og 75 kr. for studerende.


Medlemsskab forudsætter, at der er betalt kontingent.


Sådan indmelder du dig:


1. udfyld og send formularen nedenfor.  OBS  følgende felter skal være udfyldt:

  • Navn
  • email-adresse
  • tilladelse til, at vi må opbevare og anvende dine data i overensstemmelse med "Regler for databeskyttelse for Foreningen Foreningen Dante i Nordjylland".


2. overfør kontingent til vores bankkonto.

reg-nr:     9163

konto-nr: 0723364388


Husk at skrive navn på indbetalingen !


3. når vi har bogført din indbetaling, får du en velkomst-mail med kvittering.


Du bliver automatisk optaget på vores mailingliste.
Formular til indmeldelse af nyt medlem

*) skal udfyldes

Medlemstype:    
  • Enkelt person
  • Par
  • Studerende

 
Navn:*)  
 
Navn på 2.
person i par:
 


 
Email på 2.
person i par:
 


 

Adresse:  


 

Postnummer:  


 

By:  


 
Telefon:  
 
Email:*)  
 
Tilladelse:*)  
 
Jeg giver min tilladelse til, at Foreningen Dante i Nordjylland må opbevare og anvende mine data i overensstemmelse med "Regler for databeskyttelse for Foreningen Dante i Nordjylland".

 

Klik på: