Film og bøger

 DANTE  I  NORDJYLLAND

    Forening for  Italien-interesserede                    danteinordjylland@gmail.com

Udlån af film og bøger


Foreningen Dante i Nordjylland råder ikke selv over italienske film og bøger til udlån. Men mange medlemmer har private samlinger af materialer, som de gerne vil udlåne  til andre interesserede.


Via denne hjemmeside tilbyder vi at linke til private kataloger og formidle kontakt. Af juridiske årsager skal vi understrege, at foreningen Dante i Nordjylland ikke har noget ansvar for lån og ikke stiller betingelser om f.eks. medlemsskab til hverken udlåner eller låner.   


Udlåner og låner må selv  aftale betingelser for  lån af materialer. Af hensyn til ophavsret skal lån foretages privat og vederlagsfrit

bortset fra eventuelle udgifter til forsendelse.

Man skal også respektere generel lovgivning samt de bestemmelser om anvendelse og kopiering, som forefindes i de fleste materialer. 


I underpunkter til denne side findes kataloger med materiale til udlån.


Underpunkter er opdelt efter materialetyper.