Foreningen Dante i Nordjylland. Regnskab 2017/2018

Resultat 2017/18

Indtægter

 

 

 

 

-      Kontingent

11300,00

 

 

 

-      Entre

550,00

 

 

 

-      Brugerbetaling

0

 

 

 

-      Auktion mm

224,00

 

 

 

sum

12074,00

12074,00

 

 

 

Udgifter

 

 

 

 

-      Servering til arr

1594,50

 

 

 

-      Vingaver

1466,00

 

 

 

-      Honorarer, exp.

4236,64

 

 

 

-      Andet til arr.

238,90

 

 

 

-      Administration, drift

698,00

 

 

 

sum

 

8234,04

 

 

Periodens overskud

 

3839,96

 

 

 

 

 

 

Formue pr slut 2016/17

B:5967,64  + K:3533

 

 

9500,65

Overskud  2017/18

 

 

 

 

3839,96

Indestående pr 31.08.18

Bank (-300 forudbetalt)

13107,60

 

 

 

Kontant

  233,00

 

 

 

sum

13340.60

 

 

Formue pr slut 2017/18

 

 

 

13340,61


Betalende medlemmer:26 par  + 18 enkelt medl  =  70 medl .+   best.medl: 5.

Regnskab afsluttet      16.09.18                          af Jesper Ellekilde. 

 

 

 

 

 Regnskab revideret     17.09.18                                             af   Niels Ahlmann

 

 

 

 Bemærkninger:   Problemer med at styre nedsat kontingent ved indmeldelse i 2. halvperiode. /jee
Regnskab godkendt uden bemærkninger. Beholdning tilstede. /na


 

Foreningen Dante i Nordjylland. Sammenligning

 

 

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

Indtægter

 

 

 

 

-      Kontingent

11000

11450

10550

11300

-      Entre

600

150

850

550

-      Brugerbetaling

6600

1955

0

0

-      Auktion mm

275

848,50

0

224

Sum

18475

14403,50

11400

12074

Udgifter

 

 

 

 

-      Servering til arr

2218,75

2058

1767

1594,50

-      Vingaver

1350,22

845

1221

1466,00

-      Honorarer, exp.

8110

8385

7000

4236,64

-      Andet til arr.

6613,93

2246,85

285,55

238,90

-      Administration, drift

794,12

213

693

698,00

Sum

19086,99

13747,85

10966,55

8234,04

Periodens resultat

- 611,99

+ 655,65

+ 433,45

+3839,96

Formue pr slut periode

8411,55

9067,20

9500,65

13340,60

Antal medlemmer

68
+5 best

73

+ 5 best

66
+ 5 best. 

70
+5 best