27.09 Generalforsamling

DANTE I NORDJYLLAND

Forening for Italien-interesserede danteinordjylland@gmail.com

Ordinær generalforsamling

 

Foreningen Dante i Nordjylland. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2017/18.

Efter generalforsamling er der et arrangement kl 19.30:

Gert Schwaner: ”Christian den 1.s rejse til Italien”

 

 

Tid: torsdag den 27.09.2018 kl 19.00 - 19.30

Sted: Nørresundby Gymnasium. Studievej 14, 9400 Nørresundby

Dagsorden ifølge Vedtægter.

 

Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer af foreningen for året 2017/18.

 

Dagsorden

 

1. Valg af ordstyrer

 

2. Beretning om virksomheden i det forløbne år (ved formanden)

 

3. Godkendelse af revideret regnskab (ved kassereren)

 

4. Fastsættelse af kontingent for det følgende virkeår (ved kassereren)

 

=> Bestyrelsen indstiller uændret kontingent.

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

På valg 2018 er 3 bestyrelsesmedlemme for 2 år:

 

 • Kirsten Ahle Thomsen (modtager genvalg)
 • Carl Chr. Jensen (modtager genvalg)
 • Birgitte Højris Sørensen (modtager genvalg)

 

6. Valg af revisor og suppleant.

 

På valg for 2 år:

 

 • Niels Ahlmann
 • Svend Svendsen

 

7. Bestyrelsens plan for aktiviteter det følgende år (ved formanden)

 

8. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamling.

 

9. Eventuelt

 

 

Tilmelding på formularen nedenfor. Tilmeldingen gælder både Generalforsamlingen og Christian den 1.s rejse

 

 

 

Tilmelding til Ordinær General-forsamling og Christian den 1.s rejse til Italien.

 

Torsdag den 27.09.2018 kl. 19.00 og kl. 19.30

 

Felter med * skal udfyldes
 
Navn:*)      
 
Email:*)      
 
Antal
personer:
   
   
 •   1
 •   2
 •   3
 •   4
 •   5

 
Medlem:        
 •  Ja
 •  Nej
 •  Ikke alle

 

Klik på: