27.09 Generalforsamling

DANTE I NORDJYLLAND

Forening for Italien-interesserede danteinordjylland@gmail.com

Ordinær generalforsamling

 

Foreningen Dante i Nordjylland. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2017/18.

Efter generalforsamling er der et arrangement kl 19.30:

Gert Schwaner: ”Christian den 1.s rejse til Italien”

 

 

Tid: torsdag den 27.09.2018 kl 19.00 - 19.30

Sted: Nørresundby Gymnasium. Studievej 14, 9400 Nørresundby

Dagsorden ifølge Vedtægter.

 

Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer af foreningen for året 2017/18.

 

Dagsorden

 

1. Valg af ordstyrer

 

2. Beretning om virksomheden i det forløbne år (ved formanden)

 

3. Godkendelse af revideret regnskab (ved kassereren)

 

4. Fastsættelse af kontingent for det følgende virkeår (ved kassereren)

 

=> Bestyrelsen indstiller uændret kontingent.

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

På valg 2018 er 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

 

  • Kirsten Ahle Thomsen (modtager genvalg)
  • Carl Chr. Jensen (modtager genvalg)
  • Birgitte Højris Sørensen (modtager genvalg)

 

6. Valg af revisor og suppleant.

 

På valg for 2 år:

 

  • Niels Ahlmann (modtager genvalg)
  • Svend Svendsen (modtager genvalg)

 

7. Bestyrelsens plan for aktiviteter det følgende år (ved formanden)

 

8. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamling.

 

9. Eventuelt

 

 

Tilmelding på formularen nedenfor. Tilmeldingen gælder både Generalforsamlingen og Christian den 1.s rejse

 

 

 

Referat af generalforsamling

 

Tid: torsdag den 27.09.2018 kl 19.00 - 19.30

Sted: Nørresundby Gymnasium. Studievej 14, 9400 Nørresundby

Dagsorden ifølge Vedtægter.

 

Fremmødt: 23.

 

Dagsorden

 

1. Valg af ordstyrer

 

Jesper valgt som ordstyrer og referant

 

2. Beretning om virksomheden i det forløbne år (ved formanden)

 

Arrangementer for 2017/18 gennemgået som de fremgår af hjemmesiden (pkt. arkiv). Beretning godkendt. Der blev udtalt ros til udbuddet af arrangementer

 

3. Godkendelse af revideret regnskab (ved kassereren)

 

Mål for året opfyldt: fortsat at have en reserve omkring 10.000 (driften af et år) og samle overskud til at gennemføre et dyrere arrangement (f.eks. et musikarrangement) i 2018/19..

Regnskab godkendt. Der må fremover regnes ved højere udgifter til administration (gebyrer til bank og hjemmeside)

 

4. Fastsættelse af kontingent for det følgende virkeår (ved kassereren)

 

Kontingent uændret: 300 kr for par, 200 kr for enkelt-medlemsskab, 100 kr. for studerende

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

Valgt for 2 år:

 

  • Kirsten Ahle Thomsen
  • Carl Chr. Jensen
  • Birgitte Højris Sørensen

 

6. Valg af revisor og suppleant.

 

Valgt for 2 år:

 

  • Niels Ahlmann
  • Svend Svendsen

 

7. Bestyrelsens plan for aktiviteter det følgende år (ved formanden)

 

Gennemgået som planen fremgår af hjemmesiden

 

8. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamling.

 

Ingen forslag modtaget til dagsordenen

 

9. Eventuelt

 

Forslag om, at arrangementer indledes med en præsentationsrunde.

 

Forslag om at tage kontakt til italiensk-hold og -lærer på Aalborghus Gymnasium.

 

Formand redegjorde for lokaleproblemer. Vi kan ikke altid benytte FOF-lokaler. Vi siger tak til Nørresundby Gymnasium for at give os husly.

 

Kasserer/Webmaster meddelte, at vi mangler at opfylde Datatilsynets krav (EU krav) om databeskyttelse.

 

Forslag og opgaver overgives til bestyrelsen.

 

 

/Jesper