Dante i Nordjylland

Næste arrangement:


Ordinær generalforsamling


September 2019


Dato og dagsorden udsendes ultimo august / primo september


Mine indtryk

Når et arrangement er gennemført, kan du læse en kort omtale skrevet af et medlem. Den findes på arrangementets side som: Mine indtryk.

Læs om det seneste afholdte arrangement: 


Dantevinen - Aftenens vin

Det er en fast tradition i foreningen, at vi serverer et glas italiensk vin i pausen til vores arrangementer. Du kan læse om de forskellige vine, vi har serveret til de enkelte arrangementer.  Omtalen findes under arrangementets dato.


Læs om vinene  på siden: DantevinenDante i Nordjylland


Dante i Nordjylland er en forening, der vil fremme interessen for og kendskabet til Italien, italiensk sprog og kultur, blandt andet ved afholdelse af foredrag, middage, filmaftener, ekskursioner m.m.

 

Medlemsskab: Alle kan blive medlem af Dante i Nordjylland. Det årlige kontingent er 200 kr. for enkeltpersoner, 300 kr. for par og 100 kr. for studerende.  *)se note

Medlemskabet  går fra 1. oktober til 30. september det efterfølgende år.


CVR-nummer: 40395504

 

Indmeldelse: vælg menupunktet  Indmeldelse


Kontakt: danteinordjylland@gmail.com


Bestyrelse efter seneste generalforsamling (2018):


  • Kirsten Ahle Thomsen   (formand, mailansvarlig)
  • Jesper Ellekilde (kasserer, webmaster, mailansvarlig)
  • Gert Schwaner (sekretær)
  • Carl Chr. Jensen (webmaster)
  • Birgitte  Højris Sørensen (næstformand)


Vi glæder os til at se dig til vores arrangementer! Ci vediamo  !*)note.  Når halvdelen af aktiviteterne i et medlemsår er gennem-ført, kan bestyrelsen nedsætte kontingentet for    nyindmeldte til det halve for resten af perioden.  -

 DANTE  I  NORDJYLLAND

    Forening for  Italien-interesserede                    danteinordjylland@gmail.com