Dante i Nordjylland

 DANTE  I  NORDJYLLAND

    Forening for  Italien-interesserede                    danteinordjylland@gmail.com

Næste arrangement:


"Calcio". Italiensk fodbold.
Foredrag på letforståeligt italiensk.


Ved: Raffaele Guarino

&

Tombola Napolitana.
Bankospil på saftigt italiensk med tolk og undersættelser.


Ved Luigi d'Ambrosio



Tid:  Mandag den 09.12.19  kl 19.30 og 20.15
Sted: Hasseris Kirke, Krypten. Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg



Medlemmer:  gratis adgang.


Ikke-medlemmer:  kr 50-


Tilmelding gælder begge arrangementer


Mere om Calcio og tilmelding


Mere om Tombola Napolitana og tilmelding


Mine indtryk

Når et arrangement er gennemført, kan du læse en kort omtale skrevet af et medlem. Den findes på arrangementets side som: Mine indtryk.

Læs om det seneste afholdte arrangement: 


Dantevinen - Aftenens vin

Det er en fast tradition i foreningen, at vi serverer et glas italiensk vin i pausen til vores arrangementer. Du kan læse om de forskellige vine, vi har serveret til de enkelte arrangementer.  Omtalen findes under arrangementets dato.


Læs om vinene  på siden: Dantevinen



Dante i Nordjylland


Dante i Nordjylland er en forening, der vil fremme interessen for og kendskabet til Italien, italiensk sprog og kultur, blandt andet ved afholdelse af foredrag, middage, filmaftener, ekskursioner m.m.

 

Medlemsskab: Alle kan blive medlem af Dante i Nordjylland. Det årlige kontingent er 250 kr. for enkeltpersoner, 400 kr. for par og 150 kr. for studerende.  *)se note

Medlemskabet  går fra 1. oktober til 30. september det efterfølgende år.


CVR-nummer: 40395504

 

Indmeldelse: vælg menupunktet  Indmeldelse


Kontakt: danteinordjylland@gmail.com


Bestyrelse efter seneste generalforsamling (2018-19):


  • Kirsten Ahle Thomsen   (formand, mailansvarlig)
  • Jesper Ellekilde (kasserer, webmaster, mailansvarlig)
  • Gert Schwaner (sekretær)
  • Carl Chr. Jensen (vinmaster)
  • Birgitte  Højris Sørensen (næstformand)


Vi glæder os til at se dig til vores arrangementer! Ci vediamo  !



*)note.  Når halvdelen af aktiviteterne i et medlemsår er gennem-ført, kan bestyrelsen nedsætte kontingentet for    nyindmeldte til det halve for resten af perioden.  -